AKTUALITÁSOK

A eddig megjelent valamennyi kiadása a "Magyar Bűnöldöző" fül alatt érhető el.


 


 

Köszöntjük a

Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületének

 honlapján!

 

Az egyesületünk 2004-ben azzal a céllal alakult meg, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a hazai bűnüldözés és jogi szabályozásának korszerűsítéséhez, kutassa a bűnügyi tudományokat, segítse a bűnüldözők munkáját, a bűnüldözés és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. Ezért együttműködünk minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesületünk eredményes működését és elfogadják célkitűzéseinket, Alapszabályunkat.


Minden tagtársunknak, támogatónknak, partnerünknek, és a honlapunkra látogatóknak

Boldog Karácsonyt, és eredményes, békés, boldog Új Esztendőt

kíván a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete!


Egyesületünk működése megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzésében átvezette egyesületünk 2016.09.15-én tartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott Alapszabály- módosításait, és megállapította, hogy a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.


Dr. Dobos János Emléknap 2016.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2016. november 04-én rendeztük meg a Dr. Dobos János Emléknapot, a Rendőrség Igazgatási Központ Auditóriumában. Az eseményről részletes tájékoztatót itt olvashat.

 Az Emlékülés megnyitása          

 Dr. Hautzinger Zoltán Prof. Dr. Finszter Géza

 Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet átveszi az Arany EmlékérmetKováts Tibor átveszi az Ezüst Emlékérmet                 A Dr. Dobos János Emlékérem kitüntetettjei

(Fotó: Mészáros Zsuzsanna-BRFK)Rendkívüli Közgyűlés

Egyesületünk 2016. szeptember 14-én tartotta rendkívüli Közgyűlését, melynek célja a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésében előírt módosítások végrehajtása volt. A Közgyűlés megtárgyalta, és elfogadta az Egyesület Alapszabályának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Az elfogadott módosításokról szóló iratokat az Egyesület képviselője a Fővárosi Törvényszéknek benyújtotta.


Egyesületünk Elnöksége megkereséssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). Megkeresésünkben állásfoglalásukat kértük az egyesületi adatok szabályos kezeléséről, és a kezelt személyes adatok harmadik személy részére történő átadásáról.

A NAIH állásfoglalása itt ismerhető meg. Egyesületünk mindenben a NAIH állásfoglalása alapján, a vonatkozó jogszabályok szerint jár el.


Soros éves Közgyűlés

Egyesületünk 2016. május 26-án tartotta meg éves soros Közgyűlését, a hagyományoknak megfelelően, az Újpest Polgár Centrum Tükör-termében. Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját az egyesület 2015. évi tevékenységéről, és a 2016. év programterveiről, valamint az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, a 2016. évi költségvetési tervezetet, továbbá az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját.

A napirenden szerepelt az Alapszabály módosítására irányuló előterjesztés is, de ebben a Közgyűlés érvényes döntést hozni nem tudott, mivel a szükséges minősített többség nem volt biztosított. A Közgyűlés ennek ellenére napirendre tűzte, és megtárgyalta az összes előterjesztést.

A Közgyűlés döntött a Dr. Dobos János-díj Bizottság működéséről, és tagjairól szóló közgyűlési határozat módosítására vonatkozó előterjesztésről is. A hatályos Alapszabály adta keretek között született döntés arról, hogy a bizottság eseti bizottságként egy éves mandátummal dolgozik tovább. A Közgyűlés az eseti bizottságba a bizottság elnökének előterjesztésére új tagokat választott be.


Kérjük Ön is támogassa egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával!

Egyesületünk adószáma:

 

18116416-1-41

Egyesületünk a felajánlott támogatásból szakmai célkitűzéseit valósítja meg, illetve kisebb hányadát a működésre fordítja. Az ezzel kapcsolatos közlemények honlapunkon olvashatóak.

KÖZLEMÉNY

  

Az egyesület Elnöksége hivatalosan közli, hogy az eddigi működése során kibocsájtott papíralapú "Pártoló Tagsági Igazolvány", és a plasztik "Támogató-pártoló Tagsági Igazolványok (továbbá valamennyi sárga sávos plasztik igazolvány) érvényessége 2016. március 31. napjával megszűnik. A megszűnés napjával az igazolványok nem alkalmasak az egyesületi tagság igazolására, és nem jogosítják fel felmutatójukat az egyesületi tagsághoz kötődő jogok gyakorlására.


Egyesületünk Rendkívüli Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelve, -figyelemmel a Polgári Törvénykönyv hatálybaléptetésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény előírásaira- módosította Alapszabályunkat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. A szabályzók módosítása egységesen 2016. január 01-jén lépnek életbe.

A módosított Alapszabály, valamint a Szervezei és Működési Szabályzat feltöltésre került az Egyesületünk/Alapdokumentumaink oldalra.


Kriminalisztikai konferenciasorozat második rendezvénye

 

"Kriminalisztika a XXI. században" címmel került sor 2015. december 10-én kriminalisztikai konferenciasorozatunk második rendezvényére, melynek a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság adott otthont. A konferencia programja innen tölthető le.

           


"Szakértők és bűnügyi technikusok a XXI. századi rendőrségi nyomozásokban"

E címmel tartott tudományos konferenciát a Rendőrség Tudományos Tanácsa valamint a Bűnügyi Szakétői és Kutatóintézet Egyesületünkkel közösen 2015. november 19-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A konferenciáról a részletes beszámoló itt olvasható.

 

 


Rendkívüli Közgyűlés

Egyesületünk 2015. november 06-án tartotta Rendküli Közgyűlését, melynek fő feladata volt az Egyesület Alapszabályának módosítása, az új Polgári Törvénykönyvnek való megfelelés céljából. A Közgyűlés egyhangú szavazásal (a szükséges minősített többséggel) fogadta el az Alapszabály, valamint ehhez kapcsolódóan a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosított Alapszabály -egyebek mellett- jelentősen átalakítja az egyesület tagsági jogviszonyait, és -összhangban a hatályos jogszabályokkal- tagdíjfizetési kötelezettséget állapít meg a pártoló tagok részére. 

A Közgyűlés az Elnökség javaslatára az Általános és Ügyrendi Bizottsága elnökévé Pettkó Andrást választotta meg.

Döntött a Közgyűlés a Dr. Dobos János-díj Bizottság létrehozásáról, és megválasztotta a Bizottság tagjait is. E Bizottság dönt a Közgyűlés átruházott jogkörében a Dr. Dobos János-díjak adományozásáról. Az új Bizottság létrehozásának az volt az oka, hogy az elmúlt öv évben működö eseti közgyűlési bizottság mandátuma ebben az évben letelt.

A kiemelt szervezeti és személyi kérdések mellet a Közgyűlés tájékoztatót hallgatot meg az aktuális rendezvényekről, és a folyamatban lévő ügyekről is.


Dr. Dobos János Emléknap 2015

Egyesületünk ebben az esztendőben, 2015. szeptember 17-én immáron ötödik alkalommal, de rendhagyó módon rendezte meg a Dr. Dobos János Emléknapot, melynek az adott különös aktualitást, hogy Dr. Dobos János ebben az esztendőben lenne 80 éves.  Az Emléknapon került átadásra az egyesületünk által alapított Dr. Dobos János-díj, és a Dr. Dobos János Emlékérem. Az Emléknapnak a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet adott otthont, melyről itt olvasható részletes beszámoló.


Dr. Dobos János születésének 80. évfordulójára emlékeztünk

Dr. Dobos János r. ezredes, a XX. század második felének egyik legnagyobb kriminalistája és oktatója, a mai napon, 2015. május 27-én lenne 80 esztendős. A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete, dr. Dobos János r. ezredes emlékét ápolandó, 2010-ben dr. Dobos János-díjat, 2013-ban dr. Dobos János Emlékérmet alapított.

A 80. születésnap tiszteletére az Egyesület nevében Jakab György elnök, Hóbor Zsolt főtitkár, és dr. Kovács Gyula bizottsági elnök megkoszorúzta dr. Dobos János sírját, és az évi rendes közgyűlésén a megemlékezés mellett, a 2015-ös esztendőt "Dobos-emlékévnek" nyilvánította.

     


25 éve alakult meg az Ügyészek Országos Egyesülete

Negyedszázados fennállását ünnepli az Ügyészek Országos Egyesülete. Ebből az alkalomból egyesületünk elnöke, Jakab György levélben köszöntötte Dr. Matécsa Artemon urat, az Ügyészek Országos Egyesülete elnökét.

Az Ügyészek Országos Egyesülete alapításának 25 éves évfordulójára novella írói pályázatot írt ki, mely innen letölthető.

 


10 éves a Magyar Bűnüldőzők Szakmai Egyesülete

Az alapításának 10. évfordulójáról emlékezett meg egyesületünk a 2014. november 26-án tartott ünnepi jubileumi Közgyűlésén. Egy évtizede, 2004. december 01-jén került rá az egyesület Alapító Okiratára az a tizenegy aláírás, amely elindította a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületét azon az úton, melyen ma is halad.

Az ünnepi jubileumi Közgyűlésen az elnöki köszöntő, és a főtitkári beszámoló után tudományos-szakmai előadások hangzottak el. Dr. Lakatos János "Gondolatok a kriminalisztikáról" c. előadásában a tudományág helyzetéről, kialakulásáról, oktatásáról beszélt. Dr. Petrétei Dávid r. százados, a BSZKI munkatársa pedig a kriminalisztika jövőjéről, a krimináltechnika feljődési irányairól tarott előadást.


Tiszújító Közgyűlés

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 2014. november 26-án tartotta soros tisztújító Közgyűlését. Az egyesület tagsága az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint megválasztotta az egyesület Elnökségét 2014. december 01-jétől a következő öt évre.

A tisztújító Közgyűlés  Jakab Györgyöt elnökké, Hóbor Zsoltot főtitkárrá, Tölgyesi-Csorba Diánát, Kováts Tibort és Dr. Lakatos Jánost az Elnökség tagjává megválasztotta.


 


 


A kriminalisztika jövője

A Magyar Rendészettudományi Társaság Bűnügyi Tagozata, és a "Kriminalisztika jövője" munkacsoport 2014. február 27-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán kerekasztalbeszélgetést szervezett. A vitaindítót egyesületünk tagja, Dr. Gárdonyi Gergely, a BSZKI igazgatóhelyettese, a "Kriminalisztika jövője" munkacsoport vezetője tartotta. A rendezvény egyik korreferátumát Dr. Kovács Lajos, egyesületünk tagja adta elő. A kerekasztal beszélgetés a kriminalisztikával foglalkozó rendezvénysorozat első programja volt, melyet rendkívüli érdeklődés kísért.


 


 


 


Megszűnt a Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelve

A Kúria a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény egységes alkalmazása érdekében a Legfelsőbb Bíróság élet- és testi épség büntetőjogi védelméről szóló 15. számú irányelvét -mint irányelv- m e g s z ü n t e t t e.
A Kúria egyben e tárgykörben kiadta a 3/2013. BJE, és a 4/2013. BJE. számú jogegységi határozatait.

Kérjük Ön is támogassa egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával!

Egyesületünk adószáma:

 

18116416-1-41

 

Egyesületünk a felajánlott támogatásból szakmai célkitűzéseit valósítja meg, illetve kisebb hányadát a működésre fordítja. Az ezzel kapcsolatos közlemények honlapunkon olvashatóak.

Együttműködési megállapodás a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával

 
Együttműködési megállapodást írt alá 2013. május 31-én ünnepélyes keretek között a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint Egyesületünk. A megállapodás célja a bűnügyi tudományok kutatása, művelése, és a kutatások támogatása terén kifejtett tevékenység összehangolása, a felek kölcsönös segítése. A megállapodást Dr. Antalóczy Péter kari dékán, és Hóbor Zsolt főtitkár írták alá.

HÍREK


 

 

 

 


KÖZLEMÉNYEK


Az Egyesület Elnöksége a felelős kiadó javaslatára - írói, és lapszerkesztői érdemei elismerése mellett - 2016. november 01.-i hatállyal felmentette a "Magyar Bűnüldöző" c. lapunk szerkesztőbizottsági elnöki, és főszerkesztői tisztségéből Dr. Kovács Gyula urat, egyben visszavonta rovatvezetői megbizatását is. A lap főszerkesztői teendőivel Hóbor Zsolt főszerkesztő-helyettest bízta meg.