KÖZLEMÉNYEK


Szerkesztőbizottsági felmentés
2016. 11. 01.

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzése
2016. 09. 15.

NAIH-állásfoglalás
2016. 07. 28.

Pártolói Tagsági Igazolvány megszűnése
2016. 03. 31.

 
Az  eddig megjelent valamennyi kiadás a "Magyar Bűnöldöző" fül alatt érhető el. 

HÍREK


Megszűnt a Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelve.

A Kúria a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény egységes alkalmazása érdekében a Legfelsőbb Bíróság élet- és testi épség büntetőjogi védelméről szóló 15. számú irányelvét -mint irányelv- m e g s z ü n t e t t e. A Kúria egyben e tárgykörben kiadta a 3/2013. BJE, és a 4/2013. BJE. számú jogegységi határozatait.

 

Látogatók

 • Membership Membership
  • New Today New Today 0
  • New Yesterday New Yesterday 0
  • Total Total 11
  • Newest Newest
      janek
 • People Online People Online
  • Visitors Visitors 1
  • Members Members 0
  • Total Total 1

Egyesületünk 2004-ben azzal a céllal alakult meg, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a hazai bűnüldözés és jogi szabályozásának korszerűsítéséhez, kutassa a bűnügyi tudományokat, segítse a bűnüldözők munkáját a bűnüldözés és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. Ezért együttműködünk minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik egyesületünk eredményes működését és elfogadják célkitűzéseinket, Alapszabályunkat.

 

Egyesületünk működése megfelel megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzésében átvezette egyesületünk 2016.09.15-én tartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott Alapszabály​-módosításait, és megállapította, hogy a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

 

10 éves a Magyar Bűnüldőzők Szakmai Egyesülete

Az alapításának 10. évfordulójáról emlékezett meg egyesületünk a 2014. november 26-án tartott ünnepi jubileumi Közgyűlésén. Egy évtizede, 2004. december 01-jén került rá az egyesület Alapító Okiratára az a tizenegy aláírás, amely elindította a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületét azon az úton, melyen ma is halad.

Az ünnepi jubileumi Közgyűlésen az elnöki köszöntő, és a főtitkári beszámoló után tudományos-szakmai előadások hangzottak el. Dr. Lakatos János "Gondolatok a kriminalisztikáról" c. előadásában a tudományág helyzetéről, kialakulásáról, oktatásáról beszélt. Dr. Petrétei Dávid r. százados, a BSZKI munkatársa pedig a kriminalisztika jövőjéről, a krimináltechnika feljődési irányairól tarott előadást.

 25 éve alakult meg az Ügyészek Országos Egyesülete

Negyedszázados fennállását ünnepli az Ügyészek Országos Egyesülete. Ebből az alkalomból egyesületünk elnöke, Jakab György levélben köszöntötte Dr. Matécsa Artemon urat, az Ügyészek Országos Egyesülete elnökét.

Az Ügyészek Országos Egyesülete alapításának 25 éves évfordulójára novella írói pályázatot írt ki, mely innen letölthető.

 

Együttműködési megállapodás a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával

Együttműködési megállapodást írt alá 2013. május 31-én ünnepélyes keretek között a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint Egyesületünk. A megállapodás célja a bűnügyi tudományok kutatása, művelése, és a kutatások támogatása terén kifejtett tevékenység összehangolása, a felek kölcsönös segítése. A megállapodást Dr. Antalóczy Péter kari dékán, és Hóbor Zsolt főtitkár írták alá.

FELHÍVÁS


Kérjük, támogassa Ön is egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18116416-1-41

Egyesületünk a felajánlott támogatásból szakmai célkitűzéseit valósítja meg. Az ezzel kapcsolatos közlemények honlapunkon olvashatók.

KÖZGYŰLÉSEK


Rendkívüli közgyűlés
2016. 09. 14.
Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Soros éves közgyűlés
2016. 05. 26.
Elnökségi beszámoló megtárgyalása és elfogadása

Rendkívüli közgyűlés
2016. 01. 01.
Alapszabály ​és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Rendkívüli közgyűlés
2015. 11. 06.
Alapszabály-módosítás

Tisztújító közgyűlés
2014. 11. 26.
Elnökség megválasztása