KÖZLEMÉNYEK


Az egyesület működése a

és a

pályázati támogatásával történik.


Megjelent a  legújabb száma. Elérhető a "Magyar Bűnüldöző" fül alatt.

Szerkesztőbizottsági felmentés
2016. 11. 01.

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzése
2016. 09. 15.

NAIH-állásfoglalás
2016. 07. 28.

Pártolói Tagsági Igazolvány megszűnése
2016. 03. 31.

 
Az  eddig megjelent valamennyi kiadás a "Magyar Bűnöldöző" fül alatt érhető el.

HÍREK


 

Látogatók


Egyesületünk 2004-ben azzal a céllal alakult meg, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a hazai bűnüldözés és jogi szabályozásának korszerűsítéséhez, kutassa a bűnügyi tudományokat, segítse a bűnüldözők munkáját a bűnüldözés és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. Ezért együttműködünk minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik egyesületünk eredményes működését és elfogadják célkitűzéseinket, Alapszabályunkat.

 

Új honlapMegtartotta Egyesületünk a 2021. évi rendes Közgyűlését

Egyesületünk 2021. május 27-én tartotta meg éves rendes Közgyűlését. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet aktuális védelmi intézkedéseire tekintettel "hybrid" módon, azaz személyes és elektronikus jelenléttel zajlott le a testület ülése.

Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökségnek az egyesület 2020. évi tevékenységéről és a 2021. év programterveiről, valamint a 2020. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját, a 2021. évi költségvetési tervezetet, illetve az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját. Megállapította továbbá az egyesület éves tagdíját, amely a korábbi évehzez képest nem változott.

Döntött a Közgyűlés egyes jóváhagyási jogköreinek átruházásáról.

A Közgyűlés a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium tagjává Nagy Ágnes r. ezredest, a GY-M-S MRFK bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesét választotta meg, Dr. Bánhalmi Zsolt ny. r. ezredes, rendőrségi főtatácsos visszavunulását követően.


Nők és Lányok a Tudományban

Február 11-e a Nők és Lányok a Tudományban Világnapja (Women and Girls in Science Day). Ennek apropóján néztünk körül kicsit saját házunk táján. Egyesületünk legmagasabb szakmai elismerése, a Dr. Dobos János-díj még várat arra, hogy egy kiváló és érdemes hölgy vehesse birtokába. Ez azonban mit sem von le abból a tényből, hogy a hazai bűnüldözés területén, a kriminalisztika – vagy ahogy manapság nevezzük: a forenzikus tudományok – különféle ágaiban számtalan kiváló, magasan képzett kolléganő végzi a dolgát.

Egyesületünk másik kiemelkedő elismerését viszont, a Dr. Dobos János Arany Emlékérmet – ez idáig egyedüli hölgyként – Dr. Balláné Prof. Dr. habil. Füszter Erzsébet asszony kapta meg öt éve, 2016-ban. Egyesületünk szaklapja, a Magyar Bűnüldöző a rá következő esztendőben (VIII. éfvolyam 1-2. száma) hozta le a laudációját, és egy vele készült rövid interjút.

Ezzel az írással mutatjuk be most a Nők és Lányok a Tudományban Világnapja alkalmából a Professzor Asszonyt, egy olyan női tudóst, aki saját szakterületén szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Dr. Dobos János Bronz Emlékérmek átadása

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt bevezetett védelmi korlátozások folytán, a rendkívüli helyzetben rendhagyó módon került sor a Dr. Dobos János Bronz Emlékérmek átadására is.

2020. november 16-án a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán az egyesület Elnöksége nevében Hóbor Zsolt főtitkár adta át a Dr. Dobos János Bronz Emlékérmet Dr. Gonda Éva pü. hadnagynak,  a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozójának. A díj átadására Dr. Vankó László pü. vezérőrnagy, a NAV bűnügyi főigazgatója jelenlétében került sor.

(Fotó: NAV Sajtó)

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságán adta át Hóbor Zsolt főtitkár a Dr. Dobos János Bronz Emlékérmet Dr. Szokolai Zoltán r. alezredes, rendőrségi tanácsosnak, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály osztályvezetőjének – Dr. Szelei Pál r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály főosztályvezetője jelenlétében.

(Fotó: ORFK Kommunikáció)

Dr. Dobos János-díj átadása

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt bevezetett védelmi korlátozások miatt ebben az évben a megszokott módon nem rendezhettük meg a Dr. Dobos János Emléknapot. A rendkívüli helyzetben rendhagyó módon kerül sor az elismerések átadására.

2020. november 12-én a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság épületében – Jakab György, az egyesület elnökének, és Dr. Kovács Lajos, a Társadalmi Kuratórium elnökének nevében és megbízásából – Hóbor Zsolt főtitkár adta át a Dr. Dobos János-díjat Dr. Dégi Endre ny. r. dandártábornoknak, Somogy megye korábbi rendőrfőkapitányának. A díj átadására Dr. Szijártó István r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének jelenlétében került sor.

(Fotó: SMRFK Sajtó)

 
            

Dr. Kovács Tamás ny. legfőbb ügyész búcsuztatása

Dr. Kovács Tamár ny. altábornagy, ny. legfőbb ügyész búcsuztatására 2020. augusztus 28-án került sor Budapesten, a Fiumei Úti Sírkertben, katonai tiszteletadás mellett. A szertartáson egyesületünk nevében Hóbor Zsolt főtitkár koszorút helyezett el a ravatalnál, és kísérte utolsó útjára az egykorli legfőbb ügyészt. Emlékét kegyelettel megőrozzzük!


Elismerés átadása

Egyesületünk Csizmadia Gábor  r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos úrnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének több, mint négy évtizedes példamutató rendészeti pályafutása és vezetői munkássága, valamint egyesületünk szakmai támogatása elismeréseként - közelgő nyugállományba vonulása alkalmából - Dr. Dobos János Ezüst Emlékérmet adományozott.
Az elismerést Hóbor Zsolt az egyesület főtitkára, és Horváth Csaba elnökségi tag adta át.


Rendhagyó körülmények között tartotta meg Egyesületünk a 2020. évi rendes Közgyűlését

Egyesületünk 2020. május 29-én tartotta meg éves rendes Közgyűlését, ám rendhagyó módon. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel nem személyes részvétellel, hanem elektronikus bejelentkezéssel zajlott le a testület ülése.

Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját az egyesület 2019. évi tevékenységéről, és a 2020. év programterveiről, valamint az egyesület 2019. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, a 2020. évi költségvetési tervezetet, továbbá az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját. Megállapította továbbá az egyesület éves tagdíját, amely a korábbi évehzez képest nem változott.

Döntött a Közgyűlés hosszas előkészítés után arról is, hogy a Dr. Dobos János-díjat 2020 évtől kétévente, minden páros évben adományozza.

A Közgyűlés a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium elnökévé Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredest, rendőrségi főtanácsost, c. egyetemi docenst, rendes tagot választotta meg az előző elnök, Bárdy Tibor ny. r. ezredes, c. elnökségi főtanácsos lemondását követően.

A Közgyűlés módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot is.


Dr. Dobos János Emléknap és Jubileumi Közgyűlés

Egyesületünk 2019. november 29-én a budapesti Thököly Étteremben tartotta alakulásának 15. Jubileumi Közgyűlését - nem messze az egykori Erzsébet királyné Étteremtől, ahol az alapító közgyűlés zajlott. Az ünnepi esemény rendhagyó módon együtt került megrendezésre a 2019. évi Dr. Dobos János Emléknappal. Az eseményen a következő elismerések kerültek átadásra:

DR. DOBOS JÁNOS-DÍJ:

Varga Sándor r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály vezetője;

Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes, címzetes egyetemi docens, az egyesület rendes tagja

(Fotók a Dobos-díj fül alatt)

DR. DOBOS JÁNOS ARANY EMLÉKÉREM:

Dr. Bánhalmi Zsolt ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság egykori bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese

Dr. Bánhalmi Zsolt r. ezredes átveszi az Emlékérmet

DR. DOBOS JÁNOS EZÜST EMLÉKÉREM:

Dr. Beke Ágnes Zsuzsanna elnökségi főtanácsos, az egyesület alapító-örökös tagja;

Dr. Misi Mária legfőbb ügyészségi ügyész, az Ügyészek Országos Egyesülete üv. alelnöke

  
Dr. Beke Ágnes                                          Dr. Misi Mária

DR. DOBOS JÁNOS BRONZ EMLÉKÉREM

Bihariné Székely Andrea pü. őrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság Kiemelt Ügyek Osztálya II. osztályvezetője;

Bölöny Csaba r. alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály alosztályvezetője;

Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium igazgatója;

  
Bölöny Csaba r. alezredes                     Hollósi Gábor r. ezredes

Jeney Áron r. alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály kiemelt főnyomozója

Szép Lajos ny. r. főtörzszászlós, a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály egykori nyomozója;

  
Jeney Áron r. alezredes              Szép Lajos ny. r. főtörzszászlós

Vidra Imre ny. r. alezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság egykori főosztályvezetője;

Kövecses Gábor elnökségi tanácsos, az egyesület rendes tagja.

  
Vidra Imre ny. r. alezredes                 Kövecses Gábor

ELISMERŐ OKLEVÉL ÉS TÁRGYJUTALOM:

Kiss Erika elnökségi főtanácsos, alapító-örökös tag, az Egyesült titkára

Dr. Lakatos János elnökségi főtanácsos, az Elnökség tagja

  
Kiss Erika                                       Dr. Lakatos János

Seifert Ibolya, az Interpress Kiállítások Kft. üv. igazgatója

Tölgyesi-Csorba Diána, az Elnökség tagja

  
Seifert Ibolya                                    Pető Rózsa

Pető Rózsa elnökségi főtanácsos, a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága tagja

Jandó Lilla elnökségi tanácsos, a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium titkára

(Fotó: LEBO)


Tisztújítási közlemény

Az egyesületünk Tisztújító Közgyűlése 2019. november 29-én az Alapszabályunk rendelkezése szerint megválasztotta az Elnökségünket a következő öt éves ciklusra.

A VIII/2019. (XI.29.) KGY. számú közgyűlési határozatban az egyesület tagsága 2019. december 01. napjától az egyesület elnökének Jakab Györgyöt, az egyesület főtitkárának Hóbor Zsoltot, elnökségi tagnak Horváth Csabát választotta meg.


Hivatalos látogatáson Londonban

Jakab György elnök, Hóbor Zsolt főtitkár és Dr. Pongrácz Alex a Magyar Bűnüldöző főszerkesztője hivatalos látogatást tett Londonban, 2019. március 03-06 között. A látogatás az egyesület külkapcsolatainak építését, ápolását, és szakmai tapasztalatok cseréjét szolgálta. Egyesületünk küldöttsége - egyebek mellett - megbeszélést folytatott az IPA Brit Szekciója londoni közretének képviselőjével a New Scotland Yard (Metropolitan Police) épületében. Koszorút helyeztek el a londoni Parlament épületének kerítése előtt a westminsteri tettortámadás során hősi halált halt Keith Palmer rendőrtiszt emlékhelyénél, majd ellátogattak az SCTX-2019 bisztonsági és terrorizmus-ellenes szakkiállításra és konferenciára.

 

 


Dr. Dobos János Emléknap

a KRIMINÁLEXPO-2018 -on

Ebben az évben november 13-án rendeztük meg a Dr. Dobos János Emléknapot a KRIMINÁLEXPO-2018, és a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az emléknapon szakmai előadások is elhangzottak, melyeket Dr. Vántus Rabán c. főügyészségi ügyész és Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes, c. egyetemi docens tartottak meg.    

DR. DOBOS JÁNOS-DÍJAT vehetett át Horváth József Attila r. alezredes, a Fehér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság osztályvezetője.

DR. DOBOS JÁNOS EZÜST EMLÉKÉRMET kapott Bohnert Tibor, az egyesületünk szakbizottságának korábbi elnöke.

DR. DOBOS JÁNOS BRONZ EMLÉKÉREM elismerésben részesült példás szakmai munkájukért Fazekas György pü. alezredes, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Leskó András r. alezredes, a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság osztályvezetője, valamint Szabó Mihály ny. r. ezredes, az ORFK Megelőzési Főosztály egykori vezetője.

Elnökségi Elismerő Oklevelet kapott Pongrácz Tihamér, Kövecses Gábor, Fehérvári Dániel és Lajos Levente.

Az eseményről fényképes összeállítás az Egyesület Facebook-oldalán található.

A Dobos Emléknap, és a KRIMINÁLEXPO részletes programja innen letölthető.


Megjelent a Magyar Bűnüldöző legújabb száma

Megjelent a Magyar Bűnüldöző című tudományos-szakmai folyóiratunk IX. évfolyamának, a 2018./1-es számának on-line kiadása, amely a "Magyar Bűnüldöző" fül alatt érhető el. A szaklap nyomtatott kiadása július végén lát napvilágot.


Látogatás az IFSEC-2018 szakmai kiállításon Londonban

Egyesületünk képviseletében Hóbor Zsolt főtitkár és Dr. Pongrácz Alex, a Magyar Bűnüldöző főszerkesztője 2018. június 19-én ellátogatott Londonba, ahol részt vettek a nemzetközi biztonságtechnikai szakkiállításon és konferencián, az IFSEC-2018-on. A rendezvényen értékes tapasztalatokat gyűjtöttek a legújabb generációs térfigyelő, személyfelismerő rendszerek működéséről. A beléptetéssel egybekötött, és a rendezvény helyszínén rendszerbe állított kamerák adatbázissal való összekötése már a beléptetésnél kiszűri az esetlegesen keresett személyeket, valamit ezek a rendszrek már képesek a legnagyobb tömegben felismerni, és az adtabázis alapján beazonosítani bárkit. Az így szerzett adatokat késedelem nélkül, on-line automatikusan továbbítják az illetékes műveleti központba.

 


Életbe lépett 2018. május 25. napján az Egyesület új Adatkezelési Irányelve

Az Európai Uniós adatvédelmi rendelkezéssel (GDPR) egy időben hatályba lépett az Egyesületünk új Adatvédelmi Irányelve. Az Irányelveket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, melyet minden tagunk és partnerünk elektronikus formában megkap.

A Tájékoztató portálunkon az Egyesületünk/Alapdokumentumaink/Adatvédelmi Tájékoztató cím alatt életbe lépése napjától folyamatosan elérhető.

 


Az egyesület megtartotta a 2018. évi rendes Közgyűlését

Egyesületünk 2018. április 20-án tartotta meg éves rendes Közgyűlését a hagyományoknak megfelelően, az Újpest Polgár Centrum Tükör-termében. Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről, és a 2018. év programterveiről, valamint az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, a 2018. évi költségvetési tervezetet, továbbá az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját. Megállapította továbbá az egyesület éves tagdíját, amely nem változott.

A Közgyűlés módosította az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló V/2005. (XI.22) KGY. számú közgyűlési határozatát, valamint tagrevízió végrehajtását rendelte el a következő éves Közgyűlésig.


Dr. Dobos János Emléknap a Tudomány Ünnepén

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2017. november 10-én rendeztük meg a Dr. Dobos János Emléknapot, a Rendőrség Igazgatási Központ Auditóriumában.

A konferencián előadást tartott Kis Szabolcs r. őrnagy, a Győr-Moson-Sopron MRFK Bűnügyi Technikai Osztály osztályvezető-helyettese, Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes, c. egyetemi docens, és Hóbor Zsolt a MABÜSZKE főtitkára, a "Magyar Bűnüldöző" főszerkesztő helyettese.
 

Dr. Dobos János-díjat kapott: Koós András ny. r. alezredes, a Győr-Moson-Sopron MRFK Bűnügyi Technikai Osztály egykori osztályvezetője.

Dr. Dobos János Arany Emlékérmet vehetett át: Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói testülete tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára.

Dr. Dobos János Ezüst Emlékérmet kapott: Szilágyi Tibor Kossuth-és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete tiszteletbeli tagja.

Dr. Dobos János Bronz Emlékérem elismerésben részesült:

Dr. Csendes László ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Megelőzési és Kommunikációs Főosztály Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály egykori osztályvezetője,
Nyerges Béla r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Nyomozó Főosztály Rablási Osztály osztályvezetője (később veszi át),
Dr. Varga Sándor pü. ezredes, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese,
Vidákovich Gábor r. alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója

 

Fotó: Lebovits GyörgyÚj főszerkesztő a "Magyar Bűnöldöző" élén

Egyesületünk Elnöksége 2017. május 26-i ülésén a "Magyar Bűnüldöző" c. tudományos-szakmai folyóiratunk főszerkesztőjének Dr. Pongrácz Alex PhD. urat, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara egyetemi adjunktusát nevezte ki 2017. június 01-jével, határozatlan időre.


Változások a SZJA 1%-ának rendelkezéséről

Tekintettel a jogszabályok változásaira, az adóbevallás benyújtásának elektronikus lehetőségére, és a NAV által elkészített adóbevallások rendszerére, a NAV tájékoztatót adott ki az 1+1%-ról való rendelkezések módjáról. A tájékoztató innen tölthető le.


Eredményesen zajlott le a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója

19 felsőoktatási intézmény, 21 tagozat, 192 pályázó, 62 helyezés, 44 különdíj. Számokban ez volt az XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ülése, amelyet idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezett a Nemzeti Tehetség Program támogatásával. Mind a tagozati-, mind pedig a különdíjakban az NKE hallgatói vitték a prímet, de láthatóan más intézményekben is egyre eredményesebben foglalkoznak ezekkel a speciális tudományterületekkel.

Egyesületünk -a sokéves hagyományt követve- támogatója volt az OTDK-nak, és különdíjat ajánlott fel a Kriminalisztika Tagozat kiemelkedő pályaműve elismerésére. A Egyesületünk által felajánlott különdíjat a Tagozat zsűrije ítélte oda Kiss Csaba NKE-RTK hallgatójának "A rendészeti korrupció és felderítésének egyes kérdései" c. dolgozatáért. A Kriminalisztika Tagozat I. helyezését Máthé Izabella (NKE-RTK) "Létezhet elfogulatlan kihallgatás? -A morális felháborodás hatása a perceptuális perspektíva-felvételre" c. dolgozata, a II. helyezést Harmati Barbara (ELTE ÁJK) "Az új generációs számítógépes bűnözés -különös tekintettel az online feketepiacok világára" c. munkája, míg a III. helyet Mohácsi Henriett (NKE-RTK) szerezte meg, "Az agyi ujjlenyomat kriminalisztikai célú alkalmazásának főbb lehetőségei" c. dolgozatával. Az elért szép eredményekhez gratulálunk!

  

(Fotó: NKE)


Egyesületünk működése megfelel megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzésében átvezette egyesületünk 2016.09.15-én tartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott Alapszabály​-módosításait, és megállapította, hogy a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

 

10 éves a Magyar Bűnüldőzők Szakmai Egyesülete

Az alapításának 10. évfordulójáról emlékezett meg egyesületünk a 2014. november 26-án tartott ünnepi jubileumi Közgyűlésén. Egy évtizede, 2004. december 01-jén került rá az egyesület Alapító Okiratára az a tizenegy aláírás, amely elindította a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületét azon az úton, melyen ma is halad.

Az ünnepi jubileumi Közgyűlésen az elnöki köszöntő, és a főtitkári beszámoló után tudományos-szakmai előadások hangzottak el. Dr. Lakatos János "Gondolatok a kriminalisztikáról" c. előadásában a tudományág helyzetéről, kialakulásáról, oktatásáról beszélt. Dr. Petrétei Dávid r. százados, a BSZKI munkatársa pedig a kriminalisztika jövőjéről, a krimináltechnika feljődési irányairól tarott előadást.

 25 éve alakult meg az Ügyészek Országos Egyesülete

Negyedszázados fennállását ünnepli az Ügyészek Országos Egyesülete. Ebből az alkalomból egyesületünk elnöke, Jakab György levélben köszöntötte Dr. Matécsa Artemon urat, az Ügyészek Országos Egyesülete elnökét.

Az Ügyészek Országos Egyesülete alapításának 25 éves évfordulójára novella írói pályázatot írt ki, mely innen letölthető.

 

Együttműködési megállapodás a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával

Együttműködési megállapodást írt alá 2013. május 31-én ünnepélyes keretek között a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint Egyesületünk. A megállapodás célja a bűnügyi tudományok kutatása, művelése, és a kutatások támogatása terén kifejtett tevékenység összehangolása, a felek kölcsönös segítése. A megállapodást Dr. Antalóczy Péter kari dékán, és Hóbor Zsolt főtitkár írták alá.

FELHÍVÁS


Kérjük, támogassa Ön is egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18116416-1-41

Egyesületünk a felajánlott támogatásból szakmai célkitűzéseit valósítja meg. Az ezzel kapcsolatos közlemények honlapunkon olvashatók.

KÖZGYŰLÉSEK


Rendkívüli közgyűlés
2016. 09. 14.
Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Soros éves közgyűlés
2016. 05. 26.
Elnökségi beszámoló megtárgyalása és elfogadása

Rendkívüli közgyűlés
2016. 01. 01.
Alapszabály ​és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Rendkívüli közgyűlés
2015. 11. 06.
Alapszabály-módosítás

Tisztújító közgyűlés
2014. 11. 26.
Elnökség megválasztása