Dr. Dobos János Arany Emlékérem

 

2020

Nem került adományozásra

 

2019

Dr. Bánhalmi Zsolt ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, c. egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jugtudományi Kar "Pro Facultate" díjas oktatója, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság egykori bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese

 

2018

Nem került sor adományozásra

 

2017

Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói testülete tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára

 

2016

Dr. Balláné Prof. Dr. habil. Füszter Erzsébet r. ezredes, PhD. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára

 

2015

Dr. Szabó László, a Referens Információs és Bűnmegelőzési Kft. ügyvezetője, bűnügyi szakújságíró

 

2014

Nem került sor adományozásra

 

2013

Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, PhD. intézetvezető egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánhelyettese


Dr. Dobos János Ezüst Emlékérem

 
2020

Csizmadia Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

 

2019

Dr. Beke Ágnes Zsuzsanna elnökségi főtanácsos, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete alapító-örökös tagja

Dr. Misi Mária legfőbb ügyészségi ügyész, az Ügyészek Országos Egyesülete ügyvezető alelnöke

 

2018

Bohnert Tibor, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete rendes tagja, a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága korábbi elnöke

2017

Szilágyi Tibor Kossuth-és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete tiszteletbeli tagja

 

2016

[törölve]

 

2015

Dr. Kovács Gyula, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Közgyűlése Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság elnöke, a "Magyar Bűnüldöző" főszerkesztője

 

2014

Nem került sor adományozásra

 

2013

Dr. Antalóczy Péter tanszékvezető egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja

Dr. Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi docens, a győri Szent István Egyetem rektorhelyettese

Dr. Lakatos János ny. r. ezredes, főtanácsos, ny. főiskolai adjunktus, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete elnökségi tagja, a "Magyar Bűnüldöző" alapító-főszerkesztője

Dr. Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtdományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék vezetője


Dr. Dobos János Bronz Emlékérem

 

2020

Dr. Gonda Éva pü. hadnagy, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozója,

Dr. Szokolai Zoltán r. alezredes, rendőrségi tanácsos, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Osztály osztályvezetője

 

2019

Bihariné Székely Andrea pü. őrnagy, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság Kiemelt Ügyek Osztálya II. osztályvezetője,

Bölöny Csaba r. alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály alosztályvezetője,

Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium igazgatója,

Jeney Áron r. alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály kiemelt főnyomozója,

Szép Lajos ny. r. főtörzszászlós, a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály egykori nyomozója,

Vidra Imre ny. r. alezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság egykori főosztályvezetője,

Kövecses Gábor elnökségi tanácsos, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete rendes tagja

 

 

2018

Fazekas György pü. alezredes, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese,

Leskó András r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztály osztályvezetője,

Szabó Mihály ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Megelőzési Főosztály egykori főosztályvezetője

 

2017

Dr. Csendes László ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Megelőzési és Kommunikációs Főosztály Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály egykori osztályvezetője,

Nyerges Béla r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Nyomozó Főosztály Rablási Osztály osztályvezetője,

Dr. Varga Sándor pü. ezredes, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese,

Vidákovich Gábor r. alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója

 
2016

Bátai László r. alezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztály osztályvezetője

Fodróczi Győző László ny. r. őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Technikai Osztály kiemelt főszakértője

Hegyvári György pénzügyőr alezredes, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgálati Osztály 1. osztályvezetője

Nagy Tivadar r. alezredes, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Technikai Osztály osztályvezetője

Tóth Csaba r. alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály osztályvezetője

 
2015

Makkainé Dr. Fóti Erika elnökségi főtanácsos, a Dr. Dobos János Eseti Bizottság alelnöke

Keglovicsné Mester Györgyi, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság tagja, a „Magyar Bűnüldöző” olvasószerkesztője

Juhász Zoltán ny. r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszéke szaktanára, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság külsős tagja

Dr. Török Árpád, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság tagja

Bóka János Péter r. alezredes, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola főtanára

Gulyás József r. alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója

Faller Ferenc r. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezetője

 
2014

Dr. Hautzinger Zoltán PhD. egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgári Tanszék vezetője

Kertész Anikó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Tanszék titkárnője

Dr. Hadzsi István r. százados, a BRFK. XIV. ker. Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese

Nagy Sándor István r. főhadnagy, a BRFK. XIV. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály főnyomozója

 

2013

Dr. Amberg Erzsébet r. főhadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékének szaktanára

Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője

Nyilasi Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Tanszék szaktanára

Dr. Sipos Ferenc egyetemi tanársegéd, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék oktatója

Bódog Zoltán r. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztály kiemelt fővizsgálója

Dr. Hajdú Antal r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője

Szalainé Liptai Ildikó pü. alezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóság osztályvezetője

Vető Róbert pü. százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság Somogy Megyei Vizsgálati Osztály osztályvezetője