E l e k t r o n i k u s    k i a d á s

A lap olyan írásokat közöl, amelyek a bűnüldözési szakterület problémáival, a szakterületet befolyásoló jogalkotás kérdéseivel foglalkozik, és a társadalmi devianciákat, a bűnüldözés kérdéseit kriminalisztikai, kriminológiai, kriminálpszichológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontokból elemzik, értékelik.
A szerzők szakmai véleményét a lap hűen közli, azok tartalmáért teljes mértékben a szerző felel, ezért a közölt tanulmányokban megjelenő vélemények és következtetések nem feltétlenül azonosak a lapalapító véleményével.
A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, tipografizálására - az érdemi mondanivaló érintetlenül hagyása mellett.
A szerkesztőségnek nem áll módjában a kéziratokat megőrizni, és visszaküldeni. A szerkesztőség alapvetően másodközlést nem vállal.

Kérjük, ide írja meg nekünk véleményét, javaslatát a lapunkról.
Minden kedves érdeklődőt köszönt, és kellemes időtöltést kíván a SZERKESZTŐSÉG.

"...nincs olyan rebellis gondolat, amelyet ne lenne érdemes megismerni!"