Egyesületünk Elnöksége megkereséssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). Megkeresésünkben állásfoglalásukat kértük az egyesületi adatok szabályos kezeléséről, és a kezelt személyes adatok harmadik személy részére történő átadásáról.

A NAIH állásfoglalása itt ismerhető meg. Egyesületünk mindenben a NAIH állásfoglalása alapján, a vonatkozó jogszabályok szerint jár el.